Outsourcing personalny

Specjalizujemy się w outsourcingu projektów, który zajmuje nadrzędne miejsce w naszej działalności. Obecne tendencje rynkowe wskazują, że klient, poprzez przekazanie firmie zewnętrznej części zadań wymagających wykorzystania wykwalifikowanych zasobów ludzkich, potrafi elastyczniej dopasować się do wahań koniunktury gospodarczej. Dzięki naszym specjalistom klienci utrzymują ciągłość dotychczasowej produkcji, niezależnie od sezonowości projektów, czy braków kadrowych.

To my zatrudniamy specjalistów, przez co na nas skupia się cała odpowiedzialność za kwestie formalne wynikające z przepisów prawa. Co więcej, w sposób kompleksowy odpowiadamy za stronę logistyczną, dostarczenie materiałów, narzędzi pracy, zakwaterowanie pracowników, a także wyposażenie ich w ubrania robocze.

Przedsiębiorstwom, które decydują się na korzystanie z naszych usług, gwarantujemy:

  • zmniejszenie kosztów operacyjnych
  • terminowość projektów
  • bezpieczeństwo: ubezpieczenie zatrudnionych osób, działanie zgodne z dyrektywami unijnymi, przestrzeganie procedur i specjalistycznych przepisów
  • brak obciążeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji swoich pracowników
outsourcing personalny

Masz pytania?

A może poszukujesz pracowników?

Skontaktuj się z nami