Społeczna wrażliwość i odpowiedzialność

Zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla osób niepełnosprawnych to priorytet naszej działalności. Ta wrażliwość oraz społeczna odpowiedzialność przekłada się również na zaangażowanie w chęć niesienia pomocy wszystkim ludziom potrzebującym.

Dlatego jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasza Agencja wspiera Fundację Iskierka. Cześć z wpłat od naszych klientów zostaje przekazywana na cele statutowe fundacji. Dzięki temu my, ale również wszyscy nasi Klienci realnie wspierają podopiecznych Fundacji.

Dziękujemy.

fundacja anny dymnej logo