HRQ Ability

Budujemy rynek pracy bez barier

O FIRMIE

Jesteśmy firmą świadczącą kompleksowe usługi związane z zatrudnianiem pracowników z niepełnosprawnościami.

Nasza kadra ma wieloletnie doświadczenie we współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

Chcemy wspierać przedsiębiorców w procesie zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnościami dzięki czemu osiągną sukces i zyskają wymierne korzyści finansowe.

Dzięki nam pracodawcy poszerzają swoją wiedzę z obszaru niepełnosprawności oraz budują przyjazny wizerunek swojej firmy.

OFERTA

Praca tymczasowa

Usługa Pracy Tymczasowej pozwoli Twojej firmie dostosować się do bieżących potrzeb w zakresie personelu. Taka elastyczność pozwoli Ci obniżyć własne koszty zatrudnienia. Zatrudniając w ramach tej usługi pracowników niepełnosprawnych zyskasz nie tylko wartościowych i wykwalifikowanych członków zespołów ale także zmotywowanych pracowników. Usługa Pracy Tymczasowej może być również traktowana jak okres próbny przed zatrudnieniem na etat, tym sposobem zyskasz sprawdzonych pracowników i unikniesz niespodzianek.

Co zyska Twoja firma?

  • nie ponosisz kosztów rekrutacji i selekcji, ponieważ tym zajmuje się HRQ Ability
  • pełna obsługa administracyjna jest również po stronie HRQ Ability
  • Twoja firma zyska więcej elastyczności przy przejściowym zwiększeniu zapotrzebowaniu na personel a także w przypadku absencji urlopowych, zwolnień lekarskich czy limitów etatów
  • zoptymalizujesz koszty PFRON czyli obniżysz obowiązkowe składki wpłacane na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Rekrutacja i selekcja

Nasze działania ukierunkowane są na pozyskanie kandydatów z niepełnosprawnościami zgodnie z potrzebami i wymaganiami naszych Klientów. Szczegółowy opis stanowiska i profilu poszukiwanego kandydata gwarantuje optymalny dobór kadr.

Rekrutację prowadzimy w oparciu o:

  • współpracę z instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych
  • współpracę z uczelniami
  • własną bazę kandydatów
  • portale rekrutacyjne

Każdorazowo otrzymasz wyczerpujący raport dotyczący proponowanych kandydatów co ułatwi Ci w wyborze najlepszego pracownika.

Outsourcing usług

Dzięki naszym wykwalikowanym pracownikom z niepełnosprawnościami możemy podjąć się szeregu projektów usprawniających procesy biznesowe co spowoduje wzrost konkurencyjności Waszej firmy oraz obniżenie kosztów. Stawiamy na działania długofalowe i relacje partnerskie. Jeżeli chcesz utrzymać zdecydowanie niższy poziom zatrudnienia i jednocześnie zapewnić sobie profesjonalny personel skorzystaj z tej formy współpracy. Wspólnie wytypujemy, który dział w Twojej firmie będziesz mógł odciążyć.

Szkolenia

Nasze doświadczenia pokazują, że niska znajomość tematyki związanej z niepełnosprawnością w miejscu pracy może budzić obawy i stanowić wyzwanie dla firmy. Skutecznym rozwiązaniem tego typu problemów oraz sposobem na zwiększenie świadomości związanej z niepełnosprawnością w miejscu pracy są szkolenia i seminaria. Celem jest przygotowanie aktualnych pracowników firmy do tworzenia efektywnych, dobrze komunikujących się zespołów, których członkami będą również osoby z niepełnosprawnością, w taki sposób by był to zespół dobrze współpracujących pracowników w atmosferze równego traktowania i wzajemnej akceptacji.

Wprowadzenie osób z niepełnosprawnością do zespołów w firmie wiąże się często z wątpliwościami liderów zarządzających. Wynika to również z nieznajomości osób niepełnosprawnych, braku doświadczeń w zarządzaniu zespołem z osobami niepełnosprawnymi, postaw i stereotypów społecznych dotyczących osób z dysfunkcjami. Wątpliwości te mogą dotyczyć sposobu traktowania niepełnosprawnego pracownika, komunikacji z nim oraz integracji z zespołem.

Nasz program szkolenia skierowany jest głównie do kadry zarządzającej niższego i średniego szczebla, bezpośrednio zarządzającymi małymi zespołami w których są lub mogą pojawić się osoby niepełnosprawne.

Audyt stanowiskowy

Przeprowadzenie obiektywnego audytu stanowisk pracy pozwala zidentyfikować stanowiska, na których mogą zostać zatrudnione osoby niepełnosprawne oraz takie, gdzie mogą wystąpić trudności lub bariery uniemożliwiające podjęcie pracy przez osoby z danym rodzajem niepełnosprawności.

Takie działanie zdecydowanie zmniejsza ryzyko zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych na nieodpowiednich stanowiskach i przyspiesza proces rekrutacji. Skutecznie i profesjonalnie przeprowadzony przez HRQ Ability audyt pozwoli również wskazać niezbędne dostosowania miejsca pracy kompensujące niepełnosprawność pracowników z różnymi dysfunkcjami np. z użyciem nowoczesnych technologii oraz zarekomendujemy wytyczne np. do zaprojektowania przestrzeni zawodowej dla pracowników niepełnosprawnych, zgodnej z wymogami Państwowej Inspekcji Pracy.

Dodatkowo przeprowadzony audyt pozwoli na przygotowanie opisu stanowisk pracy, odzwierciedlający faktyczne wymagania stawiane kandydatom z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami.

Michał Leśniak

Prezes Zarządu HRQ Ability sp. z o.o. sp. k.