Oferta HR Quality Payroll

HR QUALITY PAYROLL SP. Z O.O. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze kadrowo – płacowej podmiotów gospodarczych działających na terenie Polski. Naszym Klientom oferujemy elastyczne rozwiązania, dostosowane do indywidualnych wymagań.

Nasz zespół tworzą specjaliści posiadający szeroki zakres wiedzy i długoletnie doświadczenie, dzięki czemu Klienci powierzający nam obsługę swojej firmy mogą czuć się bezpiecznie i komfortowo. Powierzając nam administrację kadrowo-płacową możecie mieć Państwo pewność, że zadania te zostaną zrealizowane rzetelnie, terminowo i zgodnie z przepisami prawa.

W ramach naszej oferty proponujemy Państwu:

Obsługę kadrową

Obsługę płacową

Obsługę księgową

Usługi dodatkowe (audyty, regulaminy itp.)

PODSTAWOWA OBSŁUGA KADROWA
 • Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy ( od momentu zatrudnienia do momentu zakończenia współpracy);
 • Administrowanie umowami cywilnoprawnymi ( umowami zlecenie, umowami o dzieło);
 • Prowadzenie ewidencji badań lekarskich, szkoleń BHP – monitorowanie ich ważności;
 • Obsługę pracowników w zakresie sporządzania zaświadczeń o zatrudnieniu, zarobkach itp.;
 • Rejestrowanie oraz wyrejestrowywanie pracowników z ZUS
 • Sporządzanie korekt dokumentów ubezpieczeniowych ZUS.
PODSTAWOWA OBSŁUGA PŁACOWA
 • Naliczanie listy płac z uwzględnieniem rozliczenia pracy w nadgodzinach, wynagrodzenia za czas pracy w nocy, wynagrodzenia za czas urlopu, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy lub innych szczególnych uprawnień
 • Przygotowanie wypłat ekwiwalentu z tytułu używania własnej odzieży oraz obuwia przez pracowników oraz z tytułu prania odzieży roboczej przez pracownika
 • Przygotowanie pasków wynagrodzeń dla pracowników
 • Prowadzenie rozliczeń związanych z zajęciem wynagrodzenia
 • Naliczanie listy płac z tytułu umów cywilnoprawnych (w szczególności: umów o dzieło, umów zlecenia, kontrataków menadżerskich oraz umów o przeniesienie praw autorskich)
 • Przygotowanie deklaracji podatkowych oraz druków rozliczeniowych z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Przygotowanie miesięcznych deklaracji z tytułu opłacania składek na PFRON
 • Przygotowanie deklaracji w zakresie wynagrodzeń, czasu pracy do Głównego Urzędu Statystycznego
 • Przygotowanie informacji o wysokości zobowiązań do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz PFRON
 • Przygotowanie miesięcznych raportów płacowych w zależności od potrzeb Klienta
 • Przygotowywanie świadectw pracy oraz rozliczeń z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • Przygotowywanie formularzy RP-7 dla pracowników odchodzących na emeryturę
 • Przygotowywanie miesięcznych rozliczeń z tytułu wynagrodzeń wypłacanych członkom zarządu Klienta oraz członkom rady nadzorczej
 • Przechowywanie pełnej dokumentacji płacowej z zachowaniem polityki poufności  wynagrodzeń
OBSŁUGA KSIĘGOWA
 •  prowadzenie Ksiąg Handlowych
 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • przygotowanie deklaracji podatkowych PIT, CIT,VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • rozliczanie transakcji międzynarodowych
 • reprezentowanie przed urzędami oraz wsparcie podczas kontroli
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • doradztwo w zakresie polityki rachunkowości
 • sporządzanie dodatkowych raportów na życzenie Klienta
USŁUGI PŁACOWE ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM ROKU
 • Przygotowanie deklaracji podatkowych wymaganych z końcem roku (formularze PIT i IFT)
 • Przygotowanie szczególnych raportów do Głównego Urzędu Statystycznego, jeśli są wymagane
 • Przygotowanie deklaracji ZUS IWA
 • Przygotowanie rocznych raportów dotyczących wynagrodzeń dla potrzeb Zarządu Klienta
USŁUGI DODATKOWE
 • Reprezentowanie w trakcie kontroli przeprowadzanej przez Państwową Inspekcję Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy lub jakikolwiek inny organ kontrolny
 • Sporządzanie rocznych raportów do GUS
 • Korekta deklaracji ZUS za okresy, w których HRQP nie świadczyło usług
 • Przygotowywanie raportów i zestawień na potrzeby audytów
 • Przeprowadzanie audytów kadrowo-płacowych
 • Przygotowywanie opinii
 • Współpraca z klientem w zakresie przygotowywania wewnętrznych regulacji (regulaminów i zarządzeń).